Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
 

Reklamační řád | rcpro.cz - profesionální rc modely aut

 
 
Registrace
 
 
 

Reklamační řád

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

 

Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.rcpro.cz doporučujeme zaslat zboží na adresu sídla firmy. Výrobek je třeba zabalit do původního obalu, přiložit veškerou dokumentaci, která byla s výrobkem dodávána. Je třeba také přidat dokument, na kterém musí být tyto údaje: Jméno a adresa odběratele, kontakt, označení výrobku, číslo faktury, na které byl výrobek nakoupen a popis závady. Po přijetí zásilky bude výrobek předán reklamačnímu oddělení k vyřízení reklamace.Současně zákazník písemně informuje dodavatele o zaslání vadného zboží. Zaslání těchto dokumentů usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku. Zásliky ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli. Je vhodné zboží zasílat ve vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Pokud bylo zboží odebráno osobně, je třeba dopravit vadný výrobek na adresu dodavatele.

 

Vyřízení reklamace
Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.